We zijn allemaal jong geweest. Maar de jongeren van nu zijn anders dan de generatie van 40, 20 of 10 jaar geleden. Weten we voldoende van deze jonge generatie om met hun in contact te blijven? Wat doen jongeren nu? Wat denken ze en wat willen ze? Leest deze jonge generatie wel of hebben ze iets anders aan hun hoofd dan lezen. En wat lezen ze dan?

In deze e-learning duiken we in het brein van jongeren van 12 tot 18 jaar en ontdekken we wat deze jongeren bezig houdt. Ook leesgedrag, leesaanbod, en de inzet van jongerenliteratuur in het onderwijs komen in deze e-learning voorbij.

In de lessen waarin we ons richten op jongerenliteratuur zullen we doorgaans de term Young Adult literatuur (YA) gebruiken. Officieel is deze term voorbehouden aan boeken voor de leeftijdsgroep 15+.