Wat is nu eigenlijk de AVG is en waarom is het belangrijk om de privacy te respecteren?

In een organisatie draait bescherming van (persoons)gegevens om meer dan het nemen van technische maatregelen en het zorgen voor mooi beleid. Het gaat om bewustwording van ieder individu. De grootste bron van datalekken zijn menselijke fouten, dus bewustzijn en training is hard nodig. Privacy is een onderwerp wat de hele organisatie aangaat, en vanuit die positie is het kweken van privacy bewustwording noodzakelijk. Als iedereen in jouw organisatie bewust is van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, draagt dit ook bij aan verbetering van bescherming van persoonsgegevens in het algemeen.


Deze e-learning zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.